Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

20.02.2019
Veterinarski zavod Subotica je 6. februara organizovao prezentaciju namenjenu stočarima u Sremskoj Mitrovici i Bogatiću. Kompanija je, zajedno sa svojim distributerom firmom Agro Optimum, okupila...