Arhiva vesti

22.05.2018
U okviru 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, kompanije Victoria Logistic i Veterinarski zavod Subotica, članice Victoria Group, održale su tradicionalni Dan za poslovne partnere. Oko 500 poslovnih partnera okupio je ovaj skup koji je održan 17. maja.
>>