Veterinarski zavod Subotica na Kongresu veterinara u Severnoj Makedoniji

Veterinarski zavod Subotica je 15. i 16. marta, zajedno sa svojim distributerom kompanijom Univigo, učestvovao na Kongresu veterinara u Strumici, u organizaciji Veterinarske komore Severne Makedonije.

Na skupu je bilo prisutno oko 250 učesnika, a značajno učešće imala je i bugarska veterinarska komora. Ključne teme su bile epizootiološka situacija u regionu, kao i prevencija i kontrola transmisivnih bolesti (bolesti prenosive vektorima) kod životinja.

Veterinarski zavod Subotica je održao prezentaciju sa posebnim akcentom na vakcinu za ovce i koze Poliovin.